Споделете в
5/5 - (107 votes)
Йоханес БрамсЙоханес Брамс е един от най-оригиналните продължители на Бетховеновите традиции в германската музика през втората половина на XIX в.

Йоханес Брамс е композитор, пианист-виртуоз и забележителен диригент. Неговото творчество е крайно мелодично, дълбоко по съдържание и съвършено по майсторство. Много от обра­зите в неговата музика са проникнати от мъжествена сила и епическа мощ и раз­криват високо хуманистични идеали.

Брамс се прекланя пред достиженията на Бах, Хендел, Моцарт, Бетховен, Шу­берт, Шуман. Неговото изкуство, създавано в духа на класическите реалистични традиции, се обогатява с достиженията на немския романтизъм.

Вещ познавач на народната музика, композиторът насища музикалните си творби с интонациите на народни песни и танци – германски, австрийски, унгар­ски, славянски.

Йоханес Брамс създава музика от всички жанрове

с изключение на операта – симфо­нична и камерно-инструментална, произведения за орган, клавирна, вокално-сим­фонична, вокални ансамбли и хорове, над 200 песни -и романси за соло и пиано, прочутите унгарски танци и много други.

Макар че не е привърженик на програмния романтизъм, той високо цени „Майсторите певци“ и „Валкюри“ на Вагнер, възхищава се и от оперите на Верди, от музиката на Григ и на Йохан Щраус, от „Кармен“ на Бизе. Широки са не­говите културни и музикални интереси.

Йоханес Брамс произлиза от народа, неговите прародители са занаятчии.

Ба­ща му, Йохан Якоб Брамс, е музикант, който владее цигулка, флейта, валдхорна и контрабас, свири в разни ресторанти, а към края на живота си – в оркестъра на градския театър и филхармоничнияг оркестър на-Хамбург. Майка му, Йохана-Хенрика-Кристиана Нисен, седемнадесет години по-възрастна от баща му, е с много благороден, честен и открит характер. Тя има голямо влечение към литера­турата и знае наизуст повечето от съчиненията на Шилер; притежава изключи­телна памет, която Йоханес наследява от нея заедно с чертите на характера й и жаждата за знания.

Йоханес Брамс е роден на 7 май 1833 г. в Хамбург.

Детството и младостта му преми­нават в остра материална нужда: „Малко хора са живели така зле като мене“ – казва той по-късно.

Първите уроци по музика петгодишният Йоханес получава от баща си, който го занимава по пиано в една съседна къща. Баща му е изненадан от абсолютно верния слух на сина си – без да гледа клавиатурата на пианото, малкият повтаря без грешка всички чути тонове. На осемгодишна възраст взема уроци по пиано при частен клавирен педагог. Напредва извънредно бързо и скоро учителят му за­явява, че няма на какво повече да го учи. Десетгодишният Брамс дава успешен публичен концерт, в програмата на който са застъпени клавирен квинтет от Бет­ховен и етюд от Херц.

По препоръка на учителя си по пиано Брамс започва уроци по пиано и теория на музиката при прочутия музикален педагог Едуард Марксен. Той го запознава основно с произведенията на Бах, Бетховен и Вебер, вдъхва му завинаги любов към класическата музика, разкрива му правилата на композици­ята, и поощрява непреодолимото му влечение към композиране. Прозрял големия талант на ученика си, Марксен му предрича бляскаво бъдеще и го сочи даже за за­местник на току-що починалия Менделсон. В знак на признателност и благодар­ност Брамс му посвещава едно от най-значителните си произведения – Втория концерт за пиано и оркестър, оп. 83.

Йоханес БрамсМладият Брамс чете с увлечение произведенията

на Лесинг, Хофман, Тик, Новалис, Айхендорф, Бернарден де Сен Пиер, особено се интересува от Софокъл, Цицерон, Данте. Запознава се много добре и с историята на музиката, разучава задълбочено произведенията на Матезон, Хендел, Бах, Менделсон и други компози­тори.

Едновременно със своето самообразование и музикална подготовка още от 10 годишна възраст Брамс е принуден заедно с баща си да свири по цели нощи в кръчми и ресторанти, а между другото преподава и уроци по музика. Първите му композиторски опити датират именно от този период. По-късно той споделя с приятелите си: „През тази епоха аз композирах в най-голяма тайна, и то в най-ранните часове на деня. Денем аранжирах маршове за фанфари, а нощем свирех по кабаретата. Не преставах да композирам и най-добрите идеи ми идваха, когато се връщах сутрин от работа.“

Трудните жизнени условия каляват у младежа твърд и волеви характер. Той никога не забравя лишенията и страданията, преживени на младини – затова с присъщото си благородство помага например на младия Антоний Дворжак.

През юношеските си години Брамс написва над 150 фантазии

върху популяр­ни тогава валсове и песни, издадени под псевдонима Г. В. Маркс. В Хамбург става много известен и като пианист-виртуоз, особено с блестящото изпълнение на ед­на голяма фуга от Бах, на соната „Валдщайн”от Бетховен и на изгубеното по-къс­но негово произведение „Фантазия за пиано – върху един известен валс”. Там Брамс слуша концерти на световно известни изпълнители, между които и на Иозеф Йоахим – млад германски цигулар, с когото по-късно стават завинаги прия­тели.

През революцията от 1848-1849 г. Хамбург е център на унгарската полити­ческа емиграция. Тогава Брамс чува от унгарски музиканти-емигранти прекрас­ните унгарски народни мелодии, под чието влияние създава „Унгарски танци”. Той се запознава и с Едуард Ремини – млад, много способен цигулар, унгарски политически емигрант, който свири с рядко майсторство пред възхитения Брамс най-трудни унгарски народни песни и танци.

През 1853 г. Ремини и Брамс предприемат бляскаво концертно турне из Гер­мания.

Брамс акомпанира наизуст и най-сложните унгарски ритми. Въобще той акомпанира, свири и дирижира до края на живота си наизуст благодарение на фе­номеналната си памет. През това турне вече се изявява окончателно като вирту­оз-пианист. Техниката и находчивостта му са пословични: на един от концертите се налага да свири Соната в до минор от Бетховен на пиано, което е по-ниско с по­ловин тон; Брамс с лекота изсвирва сонатата в до-диез минор.

По време на същото турне Брамс се запознава с Лист и Шуман. По препоръка на Йоахим Брамс посещава Лист във Ваймар, когато той е на върха на славата си. Великият пианист и композитор е начело на „новонемската” /Ваймарската/ шко­ла, в която влиза и Вагнер. Лист приема много любезно Брамс, интересува се от творческия опит на младия композитор и сам изсвирва пред своите ученици и по­читатели Скерцо, оп. 4 и част от Соната за пиано в до-мажор. Той оценява голе­мия талант на Брамс и се опитва да го привлече в своя кръг, но Брамс, за да запа­зи своята идейна независимост, не приема предложението. До края на живота си двамата поддържат добри, но официални отношения.

От това продължително турне Брамс отнася много впечатления и завързва но­ви запознанства. Същевременно създава много произведения, между които цик­лите с песни оп. 3, 6, 7 и Соната за пиано, оп. 1 в до-мажор, посветена на Йозеф Йоахим.

През есента на 1853 г. Брамс пристига в Дюселдорф и посещава семейството на Шуман.

Пред тях изсвирва част от Соната в до-мажор и други свои компози­ции. Клара Шуман, извънредно културна и проницателна музикантка, вижда в Брамс творец от голям мащаб, а Роберт Шуман го оценява още по-определено: открива в него гениалния музикант и бъдещ новатор, препоръчва го на лайпциг­ските музикални издатели и му помага във всяко отношение. На него Шуман по­свещава последната си статия в „Ново списание за музика”, озаглавена „Нови пъ­тища”, в която искрено приветства младия талант, и го оценява като завършен майстор, който „съвършено изразява духа на времето”. „Той се появи – младо създание, до чиято люлка са стояли на стража грации и герои. Нарича се Йоханес Брамс”,  пише Шуман (М. Друскин, Йоханес Брамс, М., Изд. Музика, 1970, стр. 13).

Огромният авторитет на Шуман и доброто име на списанието правят името на Брамс известно в музикалните и културните кръгове в Германия и в цяла Европа.

Брамс действително оправдава оценката и предсказанието на Шуман и никога не забравя изключително благородния жест на Шуман. Когато Шуман заболява от нервно разстройство, той пръв отива при своя покровител. Остава да живее из­вестно време в къщата му, ползва изключително богатата му библиотека, пише музика, грижи се за семейството му, а понякога придружава Клара Шуман в ней­ните концертни турнета.

Брамс полага всички усилия с помощта на най-видните тогава психиатри да спаси Шуман, но напразно. На 29.07.1856 г. Шуман умира. Под тези потресава­щи впечатления две години по-късно Брамс композира Първи концерт за пиано и оркестър в ре-минор, оп. 15, в който обобщава дотогавашните си достижения.

Към края на 1853 г. Брамс пристига в музикалната столица на Германия – Лайпциг,

където е прочутият музикален институт „Гевандхауз“, издигнат от Мен­делсон на най-висока степен. С препоръчителни писма Брамс се свързва с Шумановия ученик Саар, който го представя на цигуларя виртуоз Давид, на диригента на „Гевандхауз“ Юлиус Риц, на известния пианист Мошелес и други. По това вре­ме Берлиоз дирижира свои произведения в „Гевандхауз“. Брамс се запознава на един прием и с него. Берлиоз е силно развълнуван от изкуството на двайсетго­дишния младеж и двамата участвуват в импровизирана програма.

Берлиоз пише на Йоахим: „Той /Брамс/ ми направи силно впечатление със своята Първа соната. Аз Ви благодаря,че ме запознахте с този млад и скромен смелчага, който се наема да твори нова музика. Той ще страда много.” (М. Друскин, Йоханес Брамс, М., Изд. Музика, 1970, стр. 13).

Брамс се запознава и с големия пианист и диригент Ханс фон Бюлов, по-къс­но един от най-убедените защитници на Брамсовата музика.

Лятото на 1856 г.. композиторът прекарва със сестра си и цялото семейство на Клара Шуман в Швейцария.

Три месеца работи като придворен композитор и диригент в княжество Детмолд. След това се занизват дълги концертни турнета. В Гьотинген се увлича по Агата фон Зайболд, дъщеря на виден университетски професор: Това първо него­во сърдечно увлечение трае дори след като те се разделят – на нея посвещава ня­колко великолепни песни.

Брамс не се задомява до края на живота си. Две жени играят решаваща роля в живота на композитора: майка му, която обича безгранично, и Клара Шуман. Приятелството му с Клара Шуман трае през целия му живот. Тя за него е близък другар, а той за нея и за децата й – верен покровител и защитник от житейските несгоди.

През 1860 г. Брамс основава в Хамбург прекрасен дамски хор,

чието изпълни­телско изкуство издига на високо художествено равнище. За хора композира няколко произведения, между които „Аве Мария“, „Погребална песен“, „Пет по­еми“ и други.

Този период е най-плодовитият в живота на Брамс. Композира множество произведения от всички жанрове, между които и „Вариации и фуга върху тема от Хендел“ – едно от най-високите постижения на клавирната, литература през XIX в.

Още в самото начало на творческия си път, едва двайсетгодишен, Брамс

се сблъсква с художествените идеи на две групи немски музиканти — „Лайпцигска“ /почитатели на Менделсон/ и „новонемска“ /Ваймарска/ школа. Привържениците на Менделсон се отнасят с голямо недоверие към младия Брамс, както и към все­ки нов път в музикалното изкуство. Идейно-естетическите различия между „ваймарци“ /Лист и Вагнер и техните привърженици/, от една страна, и Брамс и него­вите почитатели, от друга, са дълбоки и остри. Тези различия се превръщат в ожесточени и шумни спорове и неусетно заангажират целия тогавашен музика­лен свят. Войнстващият Вагнер, който не може да търпи други композитори освен себе си и Лист, със своите привърженици се намесва в спора по-късно, но много ожесточено. Те нападат остро, унищожително Брамс и неговия творчески стил. Привържениците на Брамс го отбраняват и също преминават в атака. Сами­ят Брамс, макар и значително по-млад, благороден, надраскал себе си и своите не­примирими, яростни противници, уважава голямото им изкуство, стои настрана от спора и твори своята музика.

Йоханес БрамсНяколко пъти Брамс кандидатства безуспешно за директор на филхармони­ята в Хамбург.

В същото време Виена му предлага поста директор на певческата академия и той заема длъжността през 1863 г. Така в музикална Виена, града на Хайдн, Моцарт, Бетховен и Шуберт, се преселва за цял живот очарователният блед младеж с дълга руса коса, който е „много сериозен, за да бъде хубав“… Той постепенно се преобразява в солиден мъж с внушителен вид, среден на ръст, с го­ляма брада, затворен и мълчалив, но дълбоко човечен и общителен, когото виен­чани по-късно наричат „господин д-р Брамс“ и „майстора“. Като директор на пев­ческата академия постига големи успехи, но след една година се отказва от длъж­ността, която му заангажира много време и му пречи в творческата дейност. По това време той непрекъснато пътува и композира.

През 1866 г. майка му внезапно умира.

Брамс изживява трагично скъпата за­губа и в нейна памет завършва едно от най-грандиозните си произведения „Нем­ски реквием“, над който е работил единайсет години. На премиерата във Виена реквиемът е освиркан, но година по-късно под диригентството на автора е изпъл­нен в катедралата на Бремен с небивал успех.

Вдъхновен от любовта си към Юлия Шуман, дъщеря на Клара Шуман, Брамс написва великолепната Рапсодия за алт, хор и оркестър, оп. 53.

През 1872 г. композиторът е назначен за директор на Обществото на прияте­лите на музиката и три години дирижира хора и оркестъра на този важен музика­лен институт.

До 1876 г. – четиридесет и три годишната си възраст – Брамс не пише симфо­нии.

През 1876 г. завършва Първа симфония в до-минор „Патетична“. С нея пуб­ликата е покорена безусловно. След това завършва и Втора симфония в ре-мажор „Пасторална“. Двете произведения му спечелват един голям приятел – Ханс фон Бюлов, който става най-ревностен пропагандатор на музиката му; на Бюлов при­надлежи мисълта за „трите Б“ в немската музика – Бах, Бетховен, Брамс.

Симфониите донасят на Брамс още по-голяма слава. Издателствата издават многократно неговите творби. Сега той има вече възможност да помага всестран­но на бедстващите млади и неизвестни музиканти. Григ става един от най-близ­ките му приятели.

През 1881 г. Брамс композира концерт за цигулка и оркестър,

посветен на приятеля му Йоахим, две увертюри — „Академична” и „Трагична“,’Втория концерт за пиано и оркестър в си-бемол мажор и други произведения. Концертът за пиано е извън­редно трудна за изпълнение творба. Нея Брамс посвещава на стария си учител Едуард Марксен. През 1883 г. завършва Третата симфония във фа-мажор „Геро­ична“, чиято премиера отново преминава при триумфален успех. Приятелите на Брамс и музикалната общественост са изненадани от внезапната поява на Чет­върта симфония в ми минор „Епична” – той никога не споделя творческите си планове със своите приятели.

Името на композитора става известно в целия свят, включително и в Амери­ка. Университетите в Бреслау и Кембридж го избират за почетен доктор, а Акаде­мията на науките в Берлин и Парижката академия на изкуствата – за почетен член.

Летата от 1886 до 1888 г. Брамс прекарва в Швейцария.

През този период се среща и сприятелява с Чайковски. През 1896 г. в курортното градче Ишл Брамс заболява внезапно от жълтеница. Скоро лекарите установяват рак в черния дроб. За последен път той присъства на концерта на Виенската филхармония на 7.03.1897 г„ където публиката му устройва възторжени овации след изпълнение­то на Четвърта симфония. Последните срещи на Брамс са с Йохан Щраус и Едвард Григ. На 3.04.1897 г. той умира. Скръбната вест се разнася из цяла Европа, десетки хиляди виенчани погребват Брамс до Бетховен и Шуберт.

Наследството на Брамс обхваща 122 издадени опуса и редица други произве­дения,

които не са номерирани. Творческият му гений се разкрива най-пълно в симфоничната музика и особено в четирите симфонии. В тях са концентрирани ха­рактерните черти на неговия стил и на художествения му мироглед, отразени са ду­ховните стремежи на времето, вълненията и мечтите на хората за нравствено съ­вършенство. Неговият симфонизъм рязко се възвишава над нивото на симфонизма в немската и австрийската музика, създадена през втората половина на XIX в.

Симфониите на Брамс еднакво се противопоставят и на гледището на „вагнерианците” /които смятат за изчерпани възможностите на чисто инструментална­та симфония/, и на епигоните на Менделсон, чиято музика остава отдалечена от идеите и образите на съвременния живот. Те са едно от най-самобитните и значи­телни явления в музиката на XIX в. В тях емоционалното богатство се съчетава с дълбоко драматично съдържание, с „желязната логика на музикалното развитие, основана на използване класическите структурни закономерности” /М. Друскин/.

Симфонизмът на Брамс продължава драматичната традиция на Бетховен,

но е ориентиран преди всичко към отразяване жизнените проблеми на съвременната личност. Макар и композиторът да е чужд на програмността в оня смисъл, в кой­то тя се проявява у Берлиоз, Лист или Вагнер, неговите симфонии са в същност „инструментални драми, чиито части са обединени от определена поетична идея”. Музикалната мисъл в тях се развива изключително динамично, образите се из­граждат в цялата им противоречивост и богатство на детайлите. Със специфично своеобразие на съдържанието се отличава и всяка от неговите симфонии.

Мнозина определят Четвъртата симфония като една от най-значителните в световната симфонична литература. Особено потресаващо впечатление прави чет­въртата част. В нея авторът изразява тревогата си за човешката съдба, протести­ра против насилието и неправдата, зове за по-добро бъдеще, за щастието на всич­ки хора. Тази хуманистична черта сближава Брамс с общочовешките идеи на Бет­ховен.

Концертите за инструмент и оркестър притежават всички качества на Брамсовия симфонизъм.

Те са дълбоки по замисъл и стоят съвсем далеч от виртуозно-демонстративното третиране на соловата партия. С особена лирическа красота, драматургическо съвършенство и господство на симфоничния принцип при об­щото изграждане се отличава Вторият концерт за пиано и оркестър в си-бемол ма­жор, а богатството на образите, интонационната яркост и убедителната стойност на цигулковия концерт го поставят на челно място сред творбите от този жанр.

Йоханес БрамсВажен дял в камерната музика на Брамс са клавирните му произведения,

в ко­ито се отразяват сериозността и задълбочеността на неговия пианистично-изпълнителски стил. Той обогатява пианистичната фактура със средства, способни да пресъздадат драматизма на съдържанието, огромния кръг на чувствата, искрената поетичност, романтичния темперамент. Широко популярни са неговите „Унгарски танц”, влезли в музикалния бит и като преработки за оркестър и за други инструменти.

Брамс създава над 380 вокални произведения,

около 200 от които са песни за глас и пиано, около 100 – обработки на народни песни, 20 дуета, 60 вокални квар­тета, хорове и вокално-инструментални произведения. Във вокалното творчество той е последовател на Шуберт и Шуман и абсолютно достоен техен приемник по отношение на прелестната изразителност и националния дух на своите вокални мелодии.

С огромна любов и истинска нежност Брамс се отнася към събраните от него народни песни. Той търси в музикалнофолклорния материал преди всичко музи­кално-поетичната изразителност. На тази изразителност, е подчинен и особено грижливо и деликатно съчиненият клавирен съпровод.

Неговите романси и песни са дълбоко съдържателни,

с ярки мелодични ядра, с широк емоционален диапазон. Сред тях има и печални размишления, и светли, свежи и радостни настроения, в които често са вплетени народни жанрово-танцувални елементи. Сред вокалните творби на композитора се откроява „Немски рек­вием” /1868/ – наситен със сърдечна топлота, искрена лирика и епична мощ съ­чинение.

Някои от песните на Брамс са извънредно популярни и днес: „Приспивна пе­сен”, „Сафическа ода”, „В улицата”, „Песен на дъжда”, „На славея”, „Моята лю­бов е зелена”.

Брамс е велик художник-реалист, вярно отразил в музиката си духа на своето време,

той създава самобитен творчески стил, съчетал гениално традициите на класицизма с художествените достижения на романтизма. Творбите му отразяват безкрайно разнообразен свят: нежна лирика, фантастика, героика, драматизъм… В творчеството му има мъжественост и непоколебима енергия, емоционална сдържаност и принципиалност, развитие на образите – и естетическа чистота, класи­чески ясна логика на формата и забележителна пластичност на мелодията,… Му­зиката му е пропита от интонации на немски, австрийски, унгарски и славянски народни песни и танци.

Демократичното и проблемно изкуство на Брамс отразява мирогледа на ху­дожник – борец за новото в живота и изкуството, патриот и хуманист с чист и светъл естетически идеал.

СПИСЪК НА ПО-ВАЖНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА БРАМС

Симфонии

№1, оп. 68 „Патетична“ /1876/; №2, оп. 73 „Пасторална“ /1877/; №3, оп. 90 „Ге­роическа“ /1883/; №4, оп. 98 „Трагическа“ /1885/.

Увертюри

Академична тържествена увертюра, оп. 80 /1880/; Трагична увертюпа оп 81 /1881/.      ’              ‘

Концерти

За пиано и оркестър №1, оп. 15 /1859/; За пиано и оркестър №2, оп. 83 /1881/; За цигулка и оркестър, оп. 78 /1878/; За цигулка, виолончело и оркестър /1887/.

Други симфонични творби

Първа серенада за оркестър, оп. 11 /1858/; Втора серенада за оркестър, оп. 16 /1860/; Вариации на тема Хайдн, оп. 56 /1873/, Унгарски танци, 21 пиеси /1880/.

Инструментални ансамбли

Клавирни триа, оп. 8 /1854/, оп. 87 /1882/, оп. 101 /1886/; Трио за пиано, ци­гулка и валдхорна, оп. 40 /1856/; Трио за пиано, кларинет и виолончело, оп. 114 /1891/; три клавирни квартета – оп. 25 /1861/, оп. 26 /1861/, оп. 60 /1874/; струн­ни квартети, оп. 51 /1873/, оп. 51 /1873, оп. 67 /1875/.

Квинтети

Клавирен квинтет, оп. 34 /1864/; Първи квинтет за две цигулки, две виоли и виолончело, оп. 88 /1882/; Втори квинтет за две цигулки, две виоли и виолончело, зп. 11 /1890/; Квинтет за кларинет, две цигулки, виола и виолончело, оп. 115 ‘1891/.

Секстети

Първи секстет за две цигулки, две виоли и две виолончели, оп. 18 /1860/; Вто­ри секстет за две цигулки, две виоли и две виолончели, оп. 36 /1865/.

Сонати

За цигулка, оп. 78 /1879/, оп. 100 /1886/, оп. 108 /1889/; за виолончело, оп. 38 1865/, оп. 99 /1886/; две сонати за кларинет, оп. 120 /1894/.

Произвеоения за орган

Фуга /1857/; Хорална прелюдия и фуга /1857/; 11 хорални прелюдии /1896/.

Произведения за пиано на 4 ръце

Вариации на тема от Шуман, оп. 23 /1866/; Соната за две пиана, оп. 34 /1864/; валсове /16 пиеси/ /1865/; унгарски танци /21 пиеси/ в четири тетрадки /1869-1880/; Вариации на тема от Хайдн за две пиана, оп. 56-6, едновременно об­работени и за оркестър /1873/.

Произведения за соло пиано

Скерцо, оп. 4 /1851/; Соната, оп. 1 /1853/, Соната, оп. 2 /1853/; Вариации на тема от Шуман, оп. 9 /1854/; балади /4 пиеси/, оп. 10 /1856/; Вариации върху 320 собствена тема, оп. 21, № 1 /1860/; Вариации върху унгарска тема, оп. 21, № 2 /1862/; Вариации и фуга върху тема от Хендел, оп. 24 /1862/; Вариации върху тема от Паганини, етюди за пиано, оп. 35 /две тетрадки по 14 етюда вейка /1862, 1863/; фантазии, интермеци, 51 упражнения, каденци към концерти и др.

Вокално-симфонична музика

„Немски реквием“ за солисти, хор и оркестър, оп. 45 /1868/; „Риналдо“, по текст на Гьоте, кантата за тенор, мъжки хор и оркестър, оп. 50 /1868/; „Рапсодия, по текст на Гьоте за алт, мъжки хор и оркестър, оп. 53 /1869/; „Песен за съдбата“, по текст на Г. Хьолдерлин за хор и оркестър, оп. 54 /1871/; „Триумфална песен“, по текст на Апокалипсис за шестгласен хор и оркестър, оп. 55 /1871/; „Нения“, по текст на Щилер за хор и оркестър, оп. 82/1881/; „Песен на парките“, по текст на Гьоте за шестгласен хор и оркестър, оп. 89 /1882/.

Вокални ансамбли и хорове

20 дуета, 60 квартета, 5 мъжки хора, 28 женски хора, около 40 смесени хора; песни, романси и преработки на народни песни – около 300.

Симфония No. 4  от Johannes Brahms, диригент Klaus Mäkelä, изпълнява Oslo Philharmonic.


Източник: Иван Петков Минчев, 120 бележити композитори, издателство Музика, София 1976

Йоханес Брамс 1833-1897