Камий Сен-Санс 1835-1921

Камий Сен-Санс

Знаменитият френски композитор, диригент, органист, пианист-виртуоз, му­зикален публицист и общественик Шарл Камий Сен-Санс е роден на 09.10.1835 г. в Париж в семейство на интелектуалци с всестранни интереси, страстни поклонници на музиката. От тях наследява музикалния си дар, те му помагат

Ференц Лист 1811-1886

Ференц Лист

Ференц Лист е личност с исполинска и многостранна дейност – обаятелен компози­тор, един от най-великите пианисти-виртуози, знаменит и неуморим диригент, за­бележителен музикален педагог и общественик. Ференц Лист е личност с велики достойнства, смели убеждения, безкрайна доброта, верен привърженик на великите

Арам Хачатурян 1903 – 1978

Арам Хачатурян

Арам Хачатурян е един от най-изтъкнатите съветски композитори, оформил се като творец в годините на съветската власт. Изкуството му е ярко на­ционално, хуманистично и съвременно, романтично възвишено и многожанрово, наситено с дълбоко съдържание и с богата мелодичност, най-често в духа

Сергей Прокофиев 1891-1953

Сергей Прокофиев

Сергей Прокофиев е един от най-видните представители на туското и съветското музикално из­куство, композитор със световно признание, диригент и пианист. Със своите най-хубави произведения Сергей Прокофиев се нарежда сред бележитите композитори на XX век, чието творчество маркира най-прогресивни и стойностни

Фредерик Шопен 1810—1849

Шопен

ФРИДЕРИК ШОПЕН 1810 – 1849 „Фредерик Шопен – това е свят на чудесата. Неговият стил е завършено ця­ло, обособено единство, което не може да се сравни с нищо в истори­ята на изкуството. Той няма предшественици и последователи. Ве­личието му се

Николо Паганини 1782-1840

Николо Паганини

НИКОЛО ПАГАНИНИ 1782-1840 За всички любители на музиката името на Николо Паганини е най-яркият синоним на цигулкова виртуозност. Едва ли някой друг цигулар би могъл да извлече от ин­струмента повече от онова, което той е постигнал. Гениален изпълнител и вдъх­новен

Луиджи Керубини 1760-1842

Луиджи Керубини

ЛУИДЖИ КЕРУБИНИ 1760-1842 Луиджи Керубини е знаменит педагог и най-значителният композитор от епохата на Великата френска революция. По произход италианец, той твори през по-голямата част от живота си във Франция и играе важна роля за укрепване на френската героична опера,

Антонио Салиери 1750-1825

Антонио Салиери

АНТОНИО САЛИЕРИ 1750-1825 Антонио Салиери – талантлив италиански композитор, педагог и диригент – прекарва по-голямата част от живота си във Виена, където създава почти всичките си творби – 40 опери, хорове, камерна, инструментална и черковна музика. Антонио Салиери е роден

Пабло де Наваскуес Мартини Сарасате

Пабло Сарасате

Пабло Сарасате 1844-1908 Пабло де Наваскуес Мартини Сарасате, знаменит испански цигулков виртуоз и композитор, е роден на 10.03. 1844 г. в Памплона, Испания. Дарованието му се проявява рано, започват усилени занимания по цигулка и на седемгодишна въз­раст Сарасате участва в

Йоханес Брамс 1833-1897

Йоханес Брамс

Йоханес Брамс е един от най-оригиналните продължители на Бетховеновите традиции в германската музика през втората половина на XIX в. Йоханес Брамс е композитор, пианист-виртуоз и забележителен диригент. Неговото творчество е крайно мелодично, дълбоко по съдържание и съвършено по майсторство. Много