Интерактивен тест 24 май в изкуството

Интерактивен тест

Един интерактивен тест за всички, които искат да проверят знанията си, относно 24 май в изкуството. Тестът е сложен и въпросите в него са създадени по проекта “24 май в изкуството“. Този проект е реализиран от учениците на 5в клас

Примерен 5 клас – Какво научих през първия срок

Тест по музика за 5 клас

Скъпи петокласници! Наближава краят на първия срок на учебната година. С този тест ще имате шанса да оцените знанията си, натрупани през изминалите месеци. Целият тест съдържа 10 въпроса. Максималният брой точки, които можете да получите е 20. Има въпроси

Примерен 6 клас – Какво научих през първия срок

Тест по музика за 5 клас

Примерен публичен тест по музика за края на първи срок в шести клас. Целият тест е с 11 въпроси. Максималният брой точки, които можете да получите е 24. Има 3 въпроса с кратък отворен отговор. В полето на единия трябва