Споделете в
5/5 - (4 votes)

Добрин Иванов Пелтеков

 

учител по музика
в
ОУ „Свети Патриарх Евтимий”
ул. „Мармарлийска” 13, 5000 Велико Търново

 

“Чух и забравих. Видях и запомних. Преживях и разбрах.” – Конфуций

Съдържание:

 1. CV
 2. Философия на преподаване
 3. Отговорности на учителя/учебна програма
 4. Методи на преподаване
 5. Методически материали
 6. Бъдещи планове
 7. Самонаблюдение
 8. Приложение: сертификати, грамоти, благодарствени писма. Дейности, развиващи компетентностите на учениците, документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения, материали, представящи постиженията на педагогическия специалист.
  дейности 2015 – 2018
  дейности 2018 – 2019
  дейности 2019 – 2020
  дейности 2020 – 2021
  – дейности 2021 – 2022
  дейнсоти 2022 – 2023
  дейности 2023 – 2024
 9. Обратна връзка

 

Забележка: По наредба №15 от 22.07.2019 за статута на статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти, чл. 68, портфолиото се актуализира в началото на всяка учебна година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други материали. Посочените периоди за дейности до 2020-2021 в това портфолио са за периодите 01.юли – 30 юни.