Споделете в
5/5 - (1 vote)
1. Резюме: CV (Europass CV form)
Лична информация
Име Пелтеков, Добрин Иванов
Адрес 5000 Велико Търново, България
Телефон +359887541774
E-mail school@misterj.eu
Националност Дания
Дата на раждане 23.02.1966

 

Трудов стаж

 

2017 – до момента
Име и адрес на работодателя ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, ул. „Мармарлийска” 13, 5000 В. Търново
Вид на дейността сфера работа Образование
Заемана длъжност Учител по музика
Основни дейности и отговорности Учител по музика прогимназиален етап
2012 – до момента
Име и адрес на работодателя Община В. Търново Гр. Велико Търново Площад „Майка България” № 2
Вид на дейността сфера работа Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности”,
Заемана длъжност музикант
Основни дейности и отговорности Кларинетист в Биг Бенд Велико Търново
2007 – до момента
Име и адрес на работодателя Spot Music, Любен Каравелов 49, 5000 Велико Търново
Вид на дейността сфера работа Изкуство и забавления
Заемана длъжност Звуков режисьор, композитор
Основни дейности и отговорности Композиране, аранжиране, миксиране на музика
2004 – 2007
Име и адрес на работодателя Мистър Джей Продъкшън, „Елин Пелин” 4, 5000 В. Търново
Вид на дейността сфера работа Транспорт и логистика
Заемана длъжност Ръководител
Основни дейности и отговорности Контакт с клиенти и договорни отношения
2001 – 2003
Име и адрес на работодателя Testronic LTD, Slough, UK
Вид на дейността сфера работа Медии
Заемана длъжност Качествен контрол
Основни дейности и отговорности Контрол качеството на DVD носители с филми на Paramount, Universal
1997 – 2001
Име и адрес на работодателя DLH Danmark A/S, Hedensted, Danmark
Вид на дейността сфера работа Производство
Заемана длъжност Оператор на CNC
Основни дейности и отговорности Производство на плоскости за мебелната промишленост
19942001
Име и адрес на работодателя Trade World, Borgmestervej 25, 8700 Horsens, Danmark
Вид на дейността сфера работа Бизнес, консултански услуги
Заемана длъжност Мениджър
Основни дейности и отговорности Внос – износ България – Дания на камини и палетоповдигащи колички
19942001
Име и адрес на работодателя Music World, Borgmestervej 25, 8700 Horsens, Danmark
Вид на дейността сфера работа Изкуство и забавления
Заемана длъжност Собственик и ръководител
Основни дейности и отговорности Композитор, миксиране, аранжиране, програмиране на музика
19941999
Име и адрес на работодателя Heaven – Odense, Tea For Two – Silkeborg, Danmark
Вид на дейността сфера работа Изкуство и забавление
Заемана длъжност Музикант
Основни дейности и отговорности Музикант в групите Heaven и Tea fro Two, Дания
1994 – 1997
Име и адрес на работодателя Hammel Trae, Hammel, Danmark
Вид на дейността сфера работа Производство
Заемана длъжност Оператор на машина
Основни дейности и отговорности Производство на рамки за картини, дървени подове, первази
19921994
Име и адрес на работодателя Gedved Fjaerkeslagtari, Gedved, Danmark
Вид на дейността сфера работа Производство
Заемана длъжност Работник
Основни дейности и отговорности Производство на продукти от пилешко месо
1990 – 1991
Име и адрес на работодателя Гренландия, Норвегия, Швеция
Вид на дейността сфера работа Изкуство и забавление
Заемана длъжност Музикант
Основни дейности и отговорности Музикант в Sugar Box Band
1988 – 1990
Име и адрес на работодателя Дуо Екзотик
Вид на дейността сфера работа Изкуство и забавление
Заемана длъжност Вариететен артист
Основни дейности и отговорности Огнено шоу, Илюзии, телепатия
1987 – 1988
Име и адрес на работодателя СОУ „Христо Ботев”, Павел баня
Вид на дейността сфера работа Образование
Заемана длъжност Учител по музика I – XI клас
Основни дейности и отговорности Учител по музика

 

Образование и обучение
2019 – 2023
• Име и вид на образователната организация ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
• Ниво по националната класификация ОНС “Доктор”

 1. Педагогически науки, професионално направление, 1.3.Педагогика на обучението по…, докторска програма Методика на обучението по музика;

Дисертационен труд на тема „ФОРМРАНЕ НА МУЗИКАЛНИ И ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЧРЕЗ МУЗИКАЛНА УЧИЛИЩНА ТЕЛЕВИЗИЯ“

2017 – 2019
• Име и вид на образователната организация ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
• Основни предмет, /застъпени професионални умения Икономика и маркетинг на образованието, Мениджмънт, Информационни технологии, Основи на управлението, Психология на управлението, Училищно законодателство, Училищно консултиране, Социално партньорство, Педагогическа и управленска етика….
• Наименование на придобитата квалификация Магистър по „Управление на образованието”
• Ниво по националната класификация Магистър
2017 – 2019
• Име и вид на образователната организация ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
• Основни предмети, застъпени професионални умения Организация и колективно управление на авторскиправа,Пиар и реклама, Солово и ансамблово музициране, Аспекти на българската музикална култура, Управление на образованието, Български фолклорни ритми, Ръководство на инструментални състави….
• Наименование на придобитата квалификация Магистър по „Ръководство и мениджмънт на музикални състави”
• Ниво по националната класификация Магистър
2013 – 2017
• Име и вид на образователната организация ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
• Основни предмети, застъпени професионални умения Полифония, Хармония, История на музиката, Оркестрация, Вокална постановка, Български фолклор, Хорово дирижиране, Инструментално майсторство, Педагогика на обучение по музика
• Наименование на придобитата квалификация Бакалавър по „Педагогика на обучението по музика”
• Ниво по националната класификаци Бакалавър
1981-1985
Име и вид на образователната организация СМУ „Христина Морфова”, Стара Загоира
• Основни предмети, застъпени професионални умения Кларинет, Полифония, Хармония, Пиано, История на музиката, Солфеж, Български фолклор, общообразователни предмети
• Наименование на придобитата квалификация Средно специално образование, учител по музика
• Ниво по националната класификация Средно образовние

 

Езици
Майчин език Български
Други езици
Датски
Четене Мога да разбирам широк кръг от дълги и сложни текстове и долавям напълно смисъла им
Писане Мога да пиша ясни и подробни текстове
Разговор Мога да се изразявам непринудено и правя подробни описания
Английски
Четене Мога да разбирам широк кръг от дълги и сложни текстове и долавям напълно смисъла им
Писане Мога да пиша ясни и подробни текстове
Разговор Мога да се изразявам непринудено и правя подробни описания

 

Лични умения и компетенции
Социални умения и компетенции Отлична работа в екип.
Бързо усвояване на новости и адаптиране към условията на съответното работно място.
Отлични комуникационни умения (и в мултикултурна среда)
С много идеи и реализирани проекти, както професионално, така и на доброволни начала.
Организационни умения и компетенции Опит като ръководител на ученически екипи, ръководител на фирма, собственик на звукозаписно студио, ръководител на музикален състав.

Умения за работата на екип, делегиране на задачи и контролиране тяхното изпълнение. Опит при организацията, планирането и контрола на събития.

Опит при организацията, планирането и контрола на събития.

Меки умения (Soft skills) Ефективна комуникация, Желание за учене, Критично мислене, Разрешаване на проблеми, Адаптивност, Креативност, Почтеност, Надеждност, Непредубеденост, Съпричастност (емпатия).
Технически умения и компетенции

 

Работа с MacOs, Windows, Logic Pro, Final Cut, iOS, Офис програми, програмиране на музика
Артистични умения и компетенции Професионален музикант, с много години на сцена, 5 годишен стаж като resident DJ.

 

Свидетелство за управление на МПС Свидедетелство за управление на МПС категории A, A1, B, C, Tr, M

 

Допълнителна информация Препоръки от:
DLH Danmark A/S’
Testronic LTD, England

 • Благодарствено писмо от Милен Наков – директор на ЦСОП “П.Р.Славейков” Плевен;
 • грамоти за Отлично представяне в категория “Учител по музика” в конкурса “Учителят по музика днес” , Първа награда за авторски песни с авторски аранжимент “Мечти” и “Песен за будителите” в конкурса “Песните в българското училище”, организиран от катедра „Музика” ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”;
 • Благодарствен адрес за създаване химн на ОУ “Св. Патриарх Евтимий”;
 • други
 1. CV
 2. Философия на преподаване
 3. Отговорности на учителя/учебна програма
 4. Методи на преподаване
 5. Методически материали
 6. Бъдещи планове
 7. Самонаблюдение
 8. Приложение: сертификати, грамоти, благодарствени писма. Дейности, развиващи компетентностите на учениците, документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения, материали, представящи постиженията на педагогическия специалист.
  – дейности 2015 – 2018
  – дейности 2018 – 2019
  – дейности 2019 – 2020
  – дейности 2020 – 2021
  – дейности 2021 – 2022
  – дейнсоти 2022 – 2023
  дейности 2023 – 2024
 9. Обратна връзкаЗабележка: По наредба №15 от 22.07.2019 за статута на статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти, чл. 68, портфолиото се актуализира в началото на всяка учебна година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други материали. Посочените периоди за дейности до 2020-2021 в това портфолио са за периодите 01.юли – 30 юни.