Споделете в
5/5 - (13 votes)
Грамота спечелена награда за теоретична значимост на научна разработка за участие в XI научна студентска сесия – 28.05.2015.
Сертификат за участие в XI научна студентска сесия – 28.05.2015.
Завършена ОКС бакалавър
Педагогика на обучението по музика
Удостоверение за участие в обучителен курс “Музикално продуциране и електронни медии” – 1 кредит 04.02-11.02.2018 г.
Грамота в знак на признателност всеотдайност и креативност, за изключителен принос при създаване на мюзикъла “През гори и води” от родителите на децата от 3а клас при СУ “Ем. Станев” 20.03.2017 г.
Грамота от г-жа Кина Котларска, директор на СУ “Ем. Станев”, за оркестрация на “У дома часовник трака” за Коледен концерт, декември 2017 – 28.03.2018 г.
Грамота от г-жа Кина Котларска, директор на СУ “Ем. Станев”, за оркестрация на “Тень Палмьi” за концерт по случай празника на Велико Търново 20.03.2018 – 28.03.2018 г.
Грамота от г-жа Кина Котларска, директор на СУ “Ем. Станев”, за композиране на мюзикъла “През гори и води” февруари 2017 – 28.03.2018 г.
Удостоверение за участие в обучителен курс 26.06 – 27.06.2018 – “Менторството като двустранен педагогически процес” – 1 кредит.
Участие в национална конференция “Съвременно музикално образование и възпитание” – Институт “Конфуций” 28.06.2018 г.