Ференц Лист 1811-1886

Ференц Лист

Ференц Лист е личност с исполинска и многостранна дейност – обаятелен компози­тор, един от най-великите пианисти-виртуози, знаменит и неуморим диригент, за­бележителен музикален педагог и общественик. Ференц Лист е личност с велики достойнства, смели убеждения, безкрайна доброта, верен привърженик на великите

Фредерик Шопен 1810—1849

Шопен

ФРИДЕРИК ШОПЕН 1810 – 1849 „Фредерик Шопен – това е свят на чудесата. Неговият стил е завършено ця­ло, обособено единство, което не може да се сравни с нищо в истори­ята на изкуството. Той няма предшественици и последователи. Ве­личието му се

Николо Паганини 1782-1840

Николо Паганини

НИКОЛО ПАГАНИНИ 1782-1840 За всички любители на музиката името на Николо Паганини е най-яркият синоним на цигулкова виртуозност. Едва ли някой друг цигулар би могъл да извлече от ин­струмента повече от онова, което той е постигнал. Гениален изпълнител и вдъх­новен

Йоханес Брамс 1833-1897

Йоханес Брамс

Йоханес Брамс е един от най-оригиналните продължители на Бетховеновите традиции в германската музика през втората половина на XIX в. Йоханес Брамс е композитор, пианист-виртуоз и забележителен диригент. Неговото творчество е крайно мелодично, дълбоко по съдържание и съвършено по майсторство. Много

Роберт Шуман 1809-1856

Роберт Шуман

Роберт Шуман се нарежда сред ярките представители на музикалния роман­тизъм на XIX в. Стасов определя Роберт Шуман като един от гениалните наследници на Мо­царт, Бетховен, Вебер и Шуберт и от най-значителните немски прогресивни музи­кално-обществени дейци. Вдъхновен лирик, сложен и многообразен

Феликс Менделсон – Бартолди 1809-1847

Феликс Менделсон Бартолди

През първата половина на XIX в. в Германия твори всестранно надарен музи­кант – Феликс Менделсон – Бартолди. Той е бележит композитор, знаменит диригент, пиа­нист-виртуоз, цигулар и органист. Личното си творчество съчетава с голяма му­зикално-обществена и просветителска дейност. Менделсон е един

Парижки живот – оперета (опера-буфа) от Жак Офенбах

Парижки живот - Офенбах

Парижки живот Опера-буфа в 5 действия. Либрето от А. Меяк и Л. Алени. Първото представление се е състояло на 31 октомври 1866 година в Париж. Съдържанието е дадено по оригиналния текст, като е използван превода на Л. Андреев и М.

Пръстенът на нибелунга – тетралогия от Вагнер

Пръстенът на нибелунга – тетралогия от Вагнер

РЕЙНСКОТО ЗЛАТО Встъпителна вечер на тетралогията „Пръстенът на нибелунга“ в четири сцени. История на “Пръстенът на нибелунга“. ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА: Богове: Вотан — бас, Донер — баритон, Фро — тенор, Логе — тенор Нибелунги: Алберих — баритон, Миме — тенор Великани:

Джоакино Росини

Джоакино Росини

Джоакино РОСИНИ (1792–1868) Джоакино Росини е роден на 29 февруари 1792 г. в Пезаро. Той произхожда от семейство на музиканти. Още от най-ранно детство проявява своя голям талант, но поради това, че родителите му са членове на пътуваща оперна трупа,

Пьотр Илич ЧАЙКОВСКИ – кратка биография

Чайковски

Пьотр Илич ЧАЙКОВСКИ (1840–1893) Пьотр Чайковски е роден на 7 май 1840 г. в уралското градче Воткинск. Независимо че от малък проявява музикалното си дарование, родителите му го изпращат да учи право в Петербург. След като завършва юридическите си науки,