Учебна година 2022/2023

Пети клас 2022

Анонимна анкета за работата на Добрин Пелтеков – учител по музика в ОУ “Св. Патриарх Евтимий” за учебната 2022-2023 година. Общо ученици 5, 6 и 7 клас – 257 ученика. Отговорили на анкетата 185 (71,98%). V клас – 29 ученика.

Учебна 2021-22 година (оценка на учениците)

Анонимна анкета за работата на Добрин Пелтеков – учител по музика в ОУ “Св. Патриарх Евтимий” за учебната 2021-2022 година. Оценка на учениците, атестация. Общо ученици 5, 6, 7 клас – V клас – 109 ученика. Попълнили проучването – 21