Споделете в
5/5 - (3 votes)

Анонимна анкета за работата на Добрин Пелтеков – учител по музика в ОУ “Св. Патриарх Евтимий” за учебната 2021-2022 година. Оценка на учениците, атестация.

Общо ученици 5, 6, 7 клас –

V клас – 109 ученика. Попълнили проучването – 21 ученика (19,6%).
VI клас – 50 ученика. Попълнили проучването – 26 ученика (52%).
VII клас – 148 ученика. Попълнили проучването – 42 ученика (28,38%).

Отговори на 5 клас

Оценка на учениците

Отговори на 6 клас

Отговори на 7 клас

Учебна 2021-22 година (оценка на учениците)