Оценете

ПОЛОНЕЗ (пол. polonez) старинен национален полски бален танц в умерено темпо и тривременен размер със спокойно движение, тържествен характер и подчертани акценти на първото време. Образци на полка са оставили полските композитори Шопен и Виенявски. Полка са писали Глинка, Чайковски и др.

Полонез