Обой

обой

ОБОЙ (ит. оЬое; фр. hautbois; нем. Новое; рус. гобой) дървен духов инструмент с двойна тръстикова пластинка. Има характерен носов, напрегнат тембър. Във високия си регистър звучи светло, ярко, изразително, а в най-високите си тонове остро и напрегнато. Особено приятно и

Мандолина

мандолина

Мандолина (ит. mandolino) – струнен инструмент с крушовидна или плоска форма, дълъг гриф и позиционни металически преградки. Има 4 двойни струни, които се настройват както цигулката g-d1-а1-е2. Звукоизвличането се извършва с перце (плектрум). Красива танцова мелодия с подвижен ритъм слушаме

Ксилофон

ксилофон

КСИЛОФОН (гр. хуlоп – дърво; рhопе – звук) – ударен инструмент от дървени пластинки от 36 до 42 броя с различна дължина, разположени във форма на трапец по четири в редица. се произвежда чрез удряне върху тях с две дървени

Контрабас

контрабас

КОНТРАБАС (ит. соntraЬasso; фр. contrebasse; нем. Кontrabass)~ най-големият струнно-лъков и най-ниският по звучене. Настройва се на чисти 1Е—1А—D—G и звучи октава по-ниско от нотираното. Тонов обем от 1Е до а1. Въпреки големите размери на инструмента, на него могат да се

Кларинет

кларинет

КЛАРИНЕТ (нем. klarinette; фр.clarinette; ит. clarinetto; рус. кларнет) – дървен духов инструмент. Представлява цилиндрична тръба с клапи – над 20, със 7 отверстия и наустник с единична, тръстикова стройка (платък). Има сочен, напевен тембър във високия си и плътен, мрачен

Клавесин

клавесин

КЛАВЕСИН (фр. clavetin; ит. cembalo; нем. klavezimbel) Клавесин е клавишнострунен инструмент с криловидна форма, предшественик на пианото. Появил се е през XVI век и до края на XVIII век е бил най-разпространен клавишен инструмент, заедно със своите разновидности — виржинал и

Китара

китара

КИТАРА (ит. chitarra; фр. guitare; нем. gittarre; рус. гитара) струнен дърпащ се инструмент, известен още в Древна Гърция. Музикалният инструмент китара е бил на лира, но с по-големи размери и с резонаторна дървена кутия под струните. През средновековието китарата е

Кастанети

кастанети

Кастанети (исп. castañuelas, ит. castagnette, фр. castagnettes, нем. Kastagnetten, рус. кастаньет) са музикални перкусионни инструменти от групата на идиофонните инструменти. Те нямат определена височина. Издават висок, ярък, специфичен звън. Представляват две овални, раковидни плочки от дърво или изкуствена материя, надянати

Кавал

кавал

Кавалът е музикален инструмент от групата на дървените духови инструменти. Музикалният народен дървен духов инструмент кавал е характерен за българската фолклорна музика. Среща се в почти всички фолклорни области, като е неразделна част от народното творчество на Тракия, Лудогорието и

Гъдулка

гъдулка

ГЬДУЛКА – български народен инструмент, струкно-лъков. Състои се от тяло – издълбано дърво от явор, круша, орех, череша и др., покрито с тънка резонаторна дъска, над която са опънати най-често три или повече струни от кожа или стоманена тел, шийка