Оценете

РЕПЕРТОАР (фр. repertoire) – съвкупност от произведения за предстоящо изпълнение, с които разполага изпълнителят или даден музикален колектив.

Репертоар