Оценете

МОТИВ (лат. moveo – движа; фр. motif) най-малкого музикално пострсенке, ксето се състои от група тонове, обединени около един опорен момент. Мотивът има винаги характерно интонационно и метроритмично съдържание и е първоосновата, от която израства музикалната форма.

Мотив