Оценете

ДИСОНАНС (лат. dis-sonus, несъзвучен) едновременно звучене на два или повече тона, което създава впечатление за несъгласуваност, нестройност, напрежение. Дисонансът създава неустойчивост и се нуждае от разрешение (възстановяване на устойчивостта чрез поява на консонанс).

Дисонанс