Споделете в
Оценете

ДИРИЖИРАНЕ — изкуството да се ръководи изпълнението на музикални състави — хор, оркестър и пр. посредством определени жестове и мимика на диригента.

Дирижиране