Оценете

ДИАПАЗОН (гр. dia pason — през всичките) тонов обем на певчески глас или музикален инструмент. Определя се от интервала между най-ниския и най-високия тон.

Диапазон