Мюзет (музет)

МЮЗЕТ (фр. musette) 1. френски народен инструмент от рода на гайда; 2. Най-малкият обой – обой музета; 3. Стил на френската инструментална музика и танц; 2. Название на пиеса с пасторален характер. Musette de cour или барокова мюзета е музикален

Менует

Менует – старинен френски танц в тривременен и умерено темпо, разпространен през 17 и 18 век сред дворцовите кръгове. Отличава се с изящество и грациозност в музиката и движенията, съчетани често с поклони. Среща се като самостоятелна пиеса и като

Куранта

Куранта – Старинен френски танц в тривременен метрум. Куранта е една от съставните части на старинната сюита.