Престо

Престо  (ит. presto – бързо, скоро) бързо темпо в музиката.

Модерато

МОДЕРАТО (ит. moderato — умерен, сдържан) умерено в музиката.

Ленто

Ленто (lento – бавен, отпуснат) – бавно темпо в музиката. обозначава относителната скорост, с която трябва да бъде изпълнено дадено музикално произведение. Основно видовете темпо в музиката се делят на три – бавно, умерено и бързо. Обозначават се в арматурата на нотописа,

Ларго

Ларго (largo – широко). 1. Бавно темпо в музиката. 2. Название на музикална пиеса или част от произведение в това темпо. обозначава относителната скорост, с която трябва да бъде изпълнено дадено музикално произведение. Основно видовете темпо в музиката се делят