Серенада

СЕРЕНАДА (фр. serenade) 1. Вокална или инструментална пиеса с приветствено, лирично съдържание. Първоначално се е изпълнявала вечер или нощем пред дома на близки в знак на почит и уважение. 2. Циклично произведение за оркестър, близко по характер до сюита или