Рондо

РОНДО (фр. rondo от rond – кръгъл, кръг). 1. Инструментално произведение с подвижен, танцувален характер. 2. Музикална форма, която се състои от периодично провеждане на една тема (рефрен) и междинни части – епизоди. В класическото рондо основната тема А се повтаря