Триола

ТРИОЛА (фр. triolet) група от три еднакви по стойност , които се изпълняват за времето на две от същия вид.

Синкоп

СИНКОП (гр. synkope – съкращение) ритмична група (фигура), при която тон от слабото време продължава да звучи и на следващото силно.

Септимола

СЕПТИМОЛА (ит. settola) ритмична група от седем еднакви по стойност , които се изпълняват за времето на четири от същия вид.

Секстола

СЕКСТОЛА (нем. Sexstole) – група от шест еднакви по стойност , които се изпъняват за времето на четири от същия вид.

Дуола

ДУОЛА (нем. Duole) – ритмична група от две еднакви по стойност ноти, които се изпълняват за времето на три от същия вид. Дуола се получава при особеното делене на точкувана нота на две вместо на три равни части.