Пайдушко хоро

ПАЙДУШКО ХОРО – българско народно хоро в петвременен неравноделен размер с тривременна група на второ място. Наименованието “пайдушко”, както и всички останали пайдушки варианти, произлиза от славянската дума “пайдак”, която означава куцам. Тази дума е доста подходяща, тъй като хороводните