Октава

ОКТАВА (лат. actava — осма) интервал, който съдържа осем степени. Акустически октава е интервалът между един музикален тон и друг с половин или двойна честота. Така например, ако един тон има честота 400 Hz (херца), тонът една октава над него