Обертон, Обертонове

ОБЕРТОН, ОБЕРТОНОВЕ (obertone – горни тонове), придружаващи основния тон звуци, които го допълват, придават му специфична украса (тембър). Те са няколко пъти по-високи от основния, звучат с по-малка сила и не се възприемат отделно от слуха. Пораждат се от това,