Нотен ключ

НОТЕН КЛЮЧ — писмен белег в началото на петолинието, който показва мястото, името и октановата принадлежност на една , от която намираме останалите. Нотният ключ (или музикален ключ) е музикален символ разположен при нотация върху , който позволява да се