Новемола

НОВЕМОЛА (novem – девет) ритмична група от девет нотни стойности, които се изпълняват за времето на осем от същия вид. Получени са от двуделна нотна стойност, разделена на 9 равни части.