Оперета

ОПЕРЕТА (ит. орегettа – малка опера) музикално-сценично произведение с весел, комедиен характер, с вокално-танцувални и говорни епизоди, което главно я отличава от операта. Оперетата се е появила във Франция през XIX в. За неин основател се смята Жак Офенбах.

Опера

ОПЕРА (ит. орега — работа, произведение) музикално-сценично произведение за солисти, хор и оркестър и балет. Операта е сложен синтетичен жанр, обединяващ в сложен комплекс музика, поезия, хореография, осветление, декори. Основни части на операта са действията, които са разделени на картини