Модулация

МОДУЛАЦИЯ (лат. modulatio – отмереност) преминаване от една тоналност в друга, която се затвърдява с каденца.