Модернизъм

МОДЕРНИЗЪМ Модернизъм е философско движение, което, заедно с културните тенденции и промени, възниква от широкомащабни и дълбоки трансформации в западното общество в края 19-и и началото на 20 век. Сред факторите, които оформят модернизма, са развитието на съвременните индустриални общества