Модерато

МОДЕРАТО (ит. moderato — умерен, сдържан) умерено в музиката.