Макам

Макам  – ладове в персийско-арабската музика и в музиката на народите от Близкия Изток, които съдържат необичайни за темперирания строй интервални съотношения.