Квинтсекстакорд

КВИНТСЕКСТАКОРД — четиризвучие с терцов тон в най-ниския глас (първо обръщение на септакорда).