Квинтола

КВИНТОЛА (нем. Quintole) ритмична група от пет еднакви по стойност ноти, които се изпълняват за времето на четири от същия вид. Получена е от деленето на двуредна нотна стойност на пет равни части вместо на четири. Например: От цяла нота