Квинтет

КВИНТЕТ (ит. quintetto). 1. Музикално произведение, предназначено за пет изпълнители. 2. Ансамблово изпълнение от пет души на самостоятелни вокални или инструментални партии.