Квинтакорд

КВИНТАКОРД — едновременно звучене на три тона, наредени по терци. Квинтакордите могат да бъдат: мажорни – голяма между основен и терцов и чиста между основен и квинтов; минорни – малка терца между основен и терцов и чиста квинта между основен