Квартов кръг на тоналностите

КВАРТОВ КРЪГ НА ТОНАЛНОСТИТЕ — система от бемолни , при която всяка нова започва от четвърта степен () на предидещата и получава по един повече от нея в си.