Кантата

КАНТАТА (лат. canto — пея, възпявам) едночастно или многочастно произведение за солисти, хор и (понякога само за хор или за солист с оркестър). Предназначена е за концертно изпълнение.