Каватина

КАВАТИНА (ит. cavatina) 1. Разновидност на оперна с напевен, лирико-повествователен характер. 2. Малка инструментална пиеса с лиричен, напевен характер.