Инфразвук

ИНФРАЗВУК (лат. infra — долу, по-долу) – механични вълни с честота, по-малка от 16 хц, които не възбуждат слухово усещане у човека.