Сопран

СОПРАН (ит. sopra – горе) 1. Висок женски глас. Тонов обем от с1 до с3. 2. Хорова партия за високи женски гласове. За сопран са предназначени оперните роли на Аида из едноименната опера от Верди, на Розина из оп. «Севилският