Дует

ДУЕТ (ит. duetto). 1. Музикално произведение, предназначено за двама изпълнители. 2. Ансамблово изпълнение от двама души на самостоятелни вокални или инструментални партии. Видове дует Обикновено дуетите се делят на вокални и инструментални според участващите музиканти. Типичен пример за вокелан дует