Дивертименто

ДИВЕРТИМЕНТО (фр. divertissement — развлечение, забава). Циклично музикално произведение, подобно на сюита с развлекателен, шеговит характер, напр. Унгарско Дивертименто за пиано на 4 ръце от Шуберт, Блестящо Диверименто за пиано и струнен квартет на теми из оп. “Сомнамбула” от Белини,