Главни степени на лада

ГЛАВНИ СТЕПЕНИ НА ЛАДА — I ст. — тоника (Т), IV ст. — субдоминанта (S) и V ст. — доминанта (D). Наричат се главни, понеже само те, без наличието на други, са напълно достатъчни, за да определят лада.