Вокализ

ВОКАЛИЗ (фр. vocalise) упражнение, етюд без словесен текст, предназначен за развитие на вокална техника и изразително пеене, с учебна цел. Изпълнява се върху гласни или със срички. Срещат се и концертни творби — вокализи, напр. Вокализ за хор от Рахманинов,