Вибрато

ВИБРАТО (лет. vibro — махам, люлея) вълнообразно люлеене на китката и пръстите при лъкови струнни инструменти за получаване на по-изразителен тон. Среща се също при пеене и при някои духови инструменти и е свързано с емоционалната изразителност.