Веризъм

ВЕРИЗЪМ (ит. vero — истински, действителен, реален) художествено направление в литературата, изобразителното изкуство и в музикалното, сродно на Френския натурализъм, появило се в Италия в края на 19 в. Веризъм разкрива социалните конфликти и условията в антагонистичното буржоазно общество при