Баритон

БАРИТОН (гр. barytonos — тежкозвучен) 1. Мъжки глас, по-нисък от тенор и по-висок от бас. Тонов обем от G до g¹. За лиричен баритон е предназначена ролята на Онегин из оп. «Евгений Онегин» и на Елецки из оп. «Дама Пика»