Балада

БАЛАДА (фр. ballade) – вокално или инструментално лирико-епично произведение с повествователен характер, с приказно, легендарно или историческо съдържание, възпяващо герои или събития. Широка популярност имат баладите “Горски цар” от Шуберт, “Нощен преглед” от Глинка, “Първата Валпургиева нощ” от Менделсон, Б.