Ария

АРИЯ (ит. aria — букв. въздух) завършена част от опера, оперета, оратория, кантата, изпълнявана от един певец с акомпанимент. Чрез арията се постига индивидуализиране и пълна характеристика на действащите лица. Напр. ария на Филип от оп. “Дон Карлос” от Верди,