Английски валс

Английски валс –  един от петте стандартни танца. Нарича се още бавен валс, защото за разлика от  се танцува по-плавно и бавно в 3/4-такт. При английския в минута има около 30 такта, които са двойно повече при виенския валс. Поради това, че английският